محصولات جانبی پتیا | پتیا

پتیا علاوه بر امکان جستجوی پت شاپ ها، جهت کمک به حفظ محیط زیست و انجام مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به فروش کیف های پارچه ای جهت استفاده افراد نموده است.